Výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce

Přinášíme Vám výsledky dotazníků, které vyplňovali žáci a rodiče v době od 25. května do 11. června 2021.

Dotazník pro rodiče vyplnilo 227 zájemců, dotazník pro žáky 121 respondentů.

Všem děkujeme za odpovědi a čas strávený vyplňováním otázek.

 

Dotazník pro rodiče obsahoval 8 otázek.

Grafy odpovědí najdete v přílohách (pozn. oranžové grafy).

8. otázka Co bychom měli pro případnou další distanční výuku zlepšit? byla otázka otevřená a přinesla následující nejčastější odpovědi:

- byli jsme spokojeni, vše v pořádku, děkujeme vyučujícím za zvládnutí distanční výuky

- práce ve skupinách (dělení dětí, půlené hodiny)

- zařadit častěji výuku hlavních předmětů (M, ČJ, AJ)

- pestrost v zadávání úkolů

- v některých případech komunikace učitel - žák - rodič

 

Dotazník pro žáky obsahoval 10 otázek, z toho byly 4 otázky otevřené. 

1. Co pozitivního ti přinesla distanční výuka?

Nejčastější odpovědi:

- naučil jsem se samostatnosti, odpovědnosti za svou práci

- práce s časem

- rozvoj digitální gramotnosti, práce na PC

- mohl jsem déle vstávat, pozdější začátek vyučování

 

2. Co ti na distanční výuce vadilo?

Nejčastější odpovědi:

- větší objem úkolů v některých předmětech

- omezený kontakt se spolužáky (neviděli jsme se, místo zapnutých kamer ilustrační obrázky)

- občasné problémy s technikou či připojením (na straně vyučujících i žáků) 

 

3. Co bychom mohli z distanční výuky převzít do výuky prezenční?

Nejčastější odpovědi:

- častější využívání nástrojů Google

- zadávání a odevzdávání úkolů přes Google classroom, oznámení o zadání úkolu

- poskytování materiálů z hodin - prezentace, výklad, pracovní listy apod. (nahrání do G-classroom)

- pozdější začátek vyučování 

 

4. Co by měla škola pro případnou další distanční výuku zlepšit?

Nejčastější odpovědi:

- technické vybavení vyučujících 

- více online hodin, méně domácích úkolů

- vše bylo v pořádku

 

Grafy odpovědí na ostatní otázky najdete v přílohách (pozn. modré grafy).

 

Děkujeme všem respondentům za jejich odpovědi a spolupráci. 

 

vedení ZŠ Mendelova