Vyhlášení výsledků zápisu do 1. třídy

Všichni žáci byli přijati.

S radostí oznamujeme, že do 1. tříd přijmeme 81 žáků. Těšíme se na naše malé školáky.

 

Prosíme rodiče, aby sdělili škole případnou změnu v jejich rozhodnutí.

 

 

 

Do Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 byly přijaty k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 
 ve smyslu § 36, 46 a § 183 školského zákona, v platném znění, tyto děti:
   
registrační číslo výsledek řízení
1 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
2 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
3 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
4 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
5 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
6 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
7 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
8 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
9 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
10 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
11 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
12 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
13 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
14 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
15 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
16 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
17 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
18 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
19 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
20 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
21 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
22 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
23 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
24 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
25 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
26 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
27 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
28 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
29 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
30 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
31 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
32 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
33 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
34 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
35 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
36 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
37 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
38 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
39 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
40 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
41 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
42 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
43 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
44 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
45 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
46 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
47 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
48 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
49 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
50 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
51 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
52 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
53 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
54 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
55 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
56 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
57 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
58 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
59 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
60 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
61 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
62 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
63 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
64 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
65 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
66 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
67 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
68 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
69 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
70 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
71 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
72 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
73 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
74 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
75 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
76 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
77 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
78 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
79 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
80 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
81 Vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
   
OZNÁMENÍ: Zákonní zástupci ostatních uchazečů se mohou v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, v pl. znění
  vyjádřit k podkladům rozhodnutí v období od 6. do 10. května 2019 vždy od 7:30 do 16:00 hodin
  v kanceláři školy.
V Praze dne 1. května 2019
   
PhDr. Martina Thumsová, v. r.
ředitelka školy