Volba nového člena Školské rady z řad zákonných zástupců

V pondělí 13. září 2021 proběhne během třídních schůzek v době od 17:00 do 19:00 hodin volba nového člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

 

Prosíme všechny zájemce o tuto funkci, aby zaslali své přihlášky včetně krátkého životopisu, motivace pro tuto funkci a aktuální fotografie na email: rs.mendelova@seznam.cz, a to nejpozději do 31. srpna 2021.

Životopisy kandidátů budou zveřejněny ve středu 1. září 2021 na webu školy a vyvěšeny při vstupech do školy.

 

Volební lístky budou k dispozici během třídních schůzek.

 

Děkujeme všem zájemcům za zaslané životopisy.

 

Mgr. Lenka Hůrková