Školní jídelna - odhlašování a platby obědů v době rekonstrukce

Přinášíme informace o odhlašování žáků a platbách stravného. Prosíme o písemné požadavky - SMS nebo e-mail.

Ceny stravného o 1. října 2020

           

Stravování v ZŠ K Milíčovu

(1. – 3. ročník)

   
           

Kategorie

cena za 1.oběd

měsíční úhrada

   

 

7-10 let

30,-

660,-

   

 

11-14 let

32,-

704,-

   

 

15-18 let

34,-

748,-

   

 

           
           
           
           

Stravování v ZŠ Květnového vítězství

(4. – 9. ročník)

   
           

Kategorie

cena za 1 oběd

měsíční úhrada

     

7-10 let

32,-

704,-

     

11-14 let

34,-

748,-

     

15-18 let

36,-

792,-

     
           
           
           

Stravné se bude platit na účet ZŠ Mendelova 10834041/0100. 

Variabilní symbol bude u dětí stejný.

   

 

Odhlašování:

Odhlašovat stravu nejpozději do 14:00 hod. na následující den. 

Odhlašování bude telefonicky SMS 734 120 474 nebo emailem:

sperlovai@zsmendelova.cz .

       

 

Jídelní lístek bude k nahlédnutí na webu konkrétních škol, kam bude dítě chodit.