Škola bez mobilů

Možnosti používání mobilů ve škole (při hodině i o přestávkách) jsou výrazně omezeny.

Od letošního školního roku nebudou žáci používat mobil v době pobytu ve škole

Děti mohou ráno z šatny zavolat, že dorazily do školy. Dále se rodičům ozvou, až budou školu opouštět. Již v loňském roce platil zákaz používání mobilů ve školní jídelně, včetně fronty na oběd.

V nezbytně nutných případech mohou děti zatelefonovat rodičům o přestávce z vestibulu školy.

O použití mobilu ve vyučování rozhoduje učitel. Též při polední pauze, kterou tráví děti ve sborovně, je na učiteli, zda mobil povolí. Chce-li dítě trávit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním s mobilem, je lepší pobývat mimo školu.