Škola bez mobilů

Možnosti používání mobilů ve škole (při hodině i o přestávkách) jsou výrazně omezeny.

Žáci v naší škole používají své mobily velmi omezeně.

Děti mohou ráno z šatny zavolat, že dorazily do školy. Dále se rodičům ozvou, až budou školu opouštět.

Mobil zůstává schovaný při hodinách, o přestávkách, ve frontě na oběd i v jídelně. 

V nutných případech mohou děti zatelefonovat rodičům o přestávce z vestibulu školy.

O použití mobilu ve vyučování rozhoduje učitel. Též při polední pauze, kterou tráví děti ve sborovně, je na učiteli, zda mobil povolí. Chce-li dítě trávit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním s mobilem, je lepší pobývat mimo školu.