Programy prevence nežádoucích jevů ve škole

Ve spolupráci s organizací Život bez závislostí z.s. pořádáme pro žáky různé programy.

Bližší informace najdete na stránkách tříd.