Přijaté děti do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Uvádíme seznam přijatých dětí do 1. třídy pro příští školní rok. Prosíme rodiče dětí, které nastoupí do jiné školy, aby nám dali neprodleně vědět a uvolnili místo dalším uchazečům. Byly přijaty všechny děti ze spádové oblasti, děti, jež mají ve škole sourozence, a děti, které bydlí v Praze 11.

 

Pořadové
 číslo
Do Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 byly přijaty k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019 ve smyslu § 36, 46 a 183 školského zákona, v pl. znění, tyto děti:
1 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
2 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
3 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
4 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
5 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
6 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
7 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
8 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
9 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
10 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
11 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
12 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
13 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
14 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
15 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
16 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
18 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
19 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
20 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
21 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
22 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
23 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
24 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
25 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
26 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
27 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
28 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
29 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
30 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
31 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
32 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
33 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
34 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
35 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
36 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
37 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
38 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
39 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
40 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
41 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
42 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
43 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
44 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
45 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
46 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
47 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
48 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
49 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
50 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
51 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
52 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
53 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
54 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
55 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
56 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
57 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
58 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
59 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
60 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
61 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
62 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
63 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
64 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
65 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
66 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
67 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
68 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
69 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
70 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
71 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
72 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
73 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
74 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
75 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
76 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
77 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
78 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
79 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
80 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
81 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
83 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
84 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
85 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
86 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
87 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
88 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
89 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
90 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
92 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
93 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
94 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
95 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
96 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
97 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
99 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
100 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
101 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
102 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
104 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
105 Vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Mendelova 550.
       
Upozornění: V celkovém počtu přijatých dětí nastanou změny z důvodu odkladu, přestupu na jinou školu, 
stěhování, případně výběru jiné školy zákonnými zástupci.
 
V Praze dne 16. dubna 2018
       
PhDr. Martina Thumsová, v.r.