Přehled kroužků v roce 2021

Od 4. ledna 2021 mohou chodit děti do kroužků.

Vzhledem k stupni opatření otevřeme kroužky podle tříd, aby byla zachována homogenita skupiny. Vybrali jsme pro třídy kroužky podle nejvyššího počtu přihlášených dětí ze třídy. Některé třídy bohužel kroužky nemají, neboť se děti nepřihlásily, příp. projevili zájem pouze jednotlivci. Kroužky jsou otevřeny pouze dětem, které mají prezenční výuku.

Při zmírnění opatření na stupeň 3 zůstaneme stále při tomto systému, do něhož se mohou dohlásit vždy pouze děti z dané třídy.

Ve stupni 2 je složení skupin již bez omezení, mohou přijít všechny děti, které se přihlásily (do naplnění kapacity). 

 

Příklad složení skupiny dětí v kroužku ve stupních 5 - 3:

1. A - keramika - pondělí - 14 až 15 hodin: může se doplnit pouze z dětí 1. A do počtu 18 žáků (kapacita kroužku)

1. A - jóga - čtvrtek - 14 až 15 hodin: opět se může dopnit pouze z dětí 1. A do počtu 20 žáků (kapacita kroužku)

 

Ve stupních 2 - 1:

Do kroužku se doplní žáci z dalších tříd, nebude-li naplněna kapacita, event. může dojít k přesunům dětí v kroužcích podle jejich původního přihlášení. 

 

Tyto kroky můžete udělat přes vedoucí školního klubu pí Helenu Čapkovou (capkovah@zsmendelova.cz) nebo vedoucí školní družiny Bc. Janu Fingrovou, DiS. (fingrovaj@zsmendelova.cz).

 

Kroužek Programování, počítače a deskové hry nebude v 5. - 3. stupni otevřen z důvodu velkého rozptylu přihlášených žáků.

 

krouzky

 

 

 

 

Soubory ke stažení