Nové informace k přijímacímu řízení na střední školy

Informace pro žáky 5., 7. a 9. tříd, kteří se hlásí na střední školy.

Nové informace k přijímacím zkouškám na střední školy

 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek
 
řádné termíny: 
víceletá gymnázia (žáci  5. a 7. tříd): 5. a 6. května 2021
4-leté obory (žáci 9. tříd): 3. a 4. května 2021
náhradní termíny:
víceletá gymnázia (žáci  5. a 7. tříd): 2. a 3. června 2021
4-leté obory (žáci 9. tříd):  2. a 3. června 2021
 
Informace o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k přijímacím zkouškám
 
Osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná tehdy, pokud 
-  uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 
-  doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
-  nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky 
- nebo doloží příslušný doklad, který může negativní výsledek testu nahradit (blíže viz plné znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - odkaz níže).
Doklady o negativním výsledku testu bude kontrolovat střední škola před vpuštěním žáků do budovy.  
Pokud bude mít žák pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.
 
Plné znění mimořádného opatření MZ: