Krátké poselství rodičům

Milí rodiče,

setkáváme se s informacemi, že děti nechtějí pracovat při distanční výuce. Čekají, že přijdou do školy a vše doženou. Tato představa je mylná.

Ocitli jsme se v situaci, od níž očekáváme něco, co nebude naplněno. Zlobíme se nad věcmi, které nezměníme. Uvědomme si, že za negativní emoce si můžeme sami.

 

Východiskem je hledání cest v současném modelu výuky.

Přijmout distanční výuku jako stav, který teď je. Význam dáváme věcem my sami.

Je potřebné nastavit a udržovat denní režim dítěte, vést ho k aktivnímu sledování on-line výuky, k plnění úkolů, dodržování termínů.

Vzdělávání Vašich dětí stále pokračuje.

 

 

Vaše Mendelka