Krásné prázdniny

Přejeme všem klidné a prosluněné prázdniny a těšíme se na nový školní rok!

Děkujeme všem dětem, rodičům, pedagogům a zaměstnancům školy za spolupráci.