Hygienická opatření

Hygienické pokyny:

- žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění do budovy školy nevstupují (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)

- ochrana dýchacích cest podle aktuálního nařízení (roušky pouze na chodbách)

- mytí rukou, dezinfekce

- používání jednorázových kapesníků

- větrání a pobyt venku (velké přestávky jsou vždy venku)

- odstup