Bezpečnost v okolí školy

je naší prioritou, potřebujeme spolupráci s rodiči.

Milí rodiče,

často se na nás obracíte s žádostí o zjednání pořádku před budovou školy a na lavičkách u přilehlého chodníku. Scházejí se zde za příznivého počasí naši bývalí žáci a jejich kamarádi.

Stále řešíme jejich nevhodné chování a nepořádek, který po jejich odchodu zůstane.

Jednáme jak s radnicí - oddělením krizového řízení, tak s městskou policií. Obě instituce jsou nám velmi nápomocny.

Prosíme Vás, abyste v případě, že v okolí školy bude něco v nepořádku, volali v pracovní době (8 - 16 hodin) do školy: 272 088 224 (Pamela Havlíčková). Můžete též po celých 24 hodin telefonovat na operační středisko Městské policie hl. m. Prahy: 222 025 674, 222 025 675.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

 

Vyjádření městské policie:

Místní strážníci okrskáři (p. Guzi a p. Svibová) prochází výše uvedenou lokalitu minimálně čtyřikrát denně a každý pracovní den provádí dohled přímo u školy Mendelova č. p. 550 a to od 11:50 hod do 12:50 hod, nebo od 13:00 hod. do 14:00 hod. V době jejich přítomnosti u dozoru u školy ani při pochůzkové činnosti nebylo zjištěno žádné protiprávní chování mladistvých. Nebyl před strážníky konzumován alkoholický nápoj, ani nebylo znečišťováno veřejné prostranství. Dle informací MP byl předán tel. kontakt přímo na OPES MP Markušova 1555 zaměstnancům školy. Dále byl vznesen návrh ze strany MP na odbor správy majetku ÚMČ Prahy11 na doplnění zábrany na neoprávněný vstup na školního hřiště u hlavního vchodu do školy. Zde lze vstoupit na školní hřiště i v době, kdy byl provoz hřiště pro veřejnost ukončen pouhým překročením nízkého plůtku.

Ve Vámi uvedené lokalitě se pravidelně (pokud je to možné) zdržují jeden až tři strážníci, kteří zde provádějí kontroly. V nočních hodinách toto provádí pěší hlídky a autohlídky. Občanům, kteří vznáší dotaz, bylo vysvětleno, jak a za jakých podmínek mohou postupovat strážníci a o čem rozhoduje obec ve správním řízení.

Strážníci MP a okrskáři budou i nadále monitorovat tuto lokalitu a dbát na dodržování vyhlášky hl. města Prahy č.12/2008 a dohlížet na dodržování veřejného pořádku v okolí Vaší školy.