Běž, Mendelko, běž!

Běhací soutěž všech tříd

Publikován: 17.2.2021

Autor(ka):
Filip Řehulka

Protože návrat do tělocvičen je v nedohlednu, rozhodli jsme se uspořádat pohybovou soutěž mezi třídami. Soutěž bude trvat do opětovného rozběhnutí tělesné výchovy bez omezení (nebo do ukončení).

  • Cílem je zapojit všechny žáky do týmové spolupráce. Kdo se nemůže z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, napíše email s důvodem. Jeho výsledek nebude započítáván.
  • Hodnotit budeme počet NACHOZENÝCH a NABĚHANÝCH kilometrů.
  • K zaznamenávání aktivity používejte sportovní aplikace (Strava, Endomondo atd.), nebo chytré náramky, či hodinky.
  • Výkony se budou zaokrouhlovat na celé km.
  • Po skončení aktivity zašlete screenshot s údaji Třída/Jméno/Výkon v 
  • Každý ze třídy pošle aktivitu min. 1x za týden na email rehulkaf@zsmendelova.cz. Počet aktivit není omezený.
  • Přes školní email budete mít k nahlédnutí aktuální pořadí tříd přes sdílený dokument (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VI5n0XZFu8qzxY9KUIqCvZC8mnu_n0BFIzpW3VktVVs/edit?usp=sharing).
  • Pořadí tříd bude určovat průměrná hodnota km na jednoho žáka (celkový součet nachozených/naběhaných kilometrů vydělený počtem žáků ve třídě)

V rámci týmové spolupráce se do výzvy může zapojit i třídní učitel. Nebude-li se chtít nebo moci váš třídní učitel soutěže účastnit, můžete zapojit jakéhokoliv jiného učitele, který není třídní.

 

Hodně štěstí přejí tělocvikáři FŘ, KH, PH, LM, HK

!!Začínáme v pondělí 8.2.2021!!