Vynikající 1. místa ve volejbalu

Žákyně a žáci, kteří navštěvují kroužek volejbalu, dosáhli na prosincovém turnaji výborných výsledků.

Gratulujeme a děkujeme paní učitelce Mgr. Drahomíře Krynické za přípravu sportovců.