Výborný chemik

Matěj Ungr reprezentuje naši školu v chemických soutěžích.

V okresním kole chemické olympiády v únoru 2019 se Matěj umístill na krásném 7. místě za studenty z gymnázií. Děkujeme za šíření dobrého jména školy. Paní učitelce Ing. Renatě Charvátové patří poděkování za přípravu na soutěž.