Úspěchy v konverzační soutěži v anglickém jazyce

V konverzační soutěživ únoru 2019 jsme obsadili v celé Praze 4 třetí a osmé místo.

Výborně školu reprezentovali Dorian Trecák a Petr Bejvančický. Žáci  přeskočili i své soupeře ze škol s rozšířenou výukou jazyků.

Děkujeme panu učiteli Bc. Petru Sivanincovi za přípravu žáků. Chlapcům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.