Zeměpis 9.ročníky

Výuka v květnu a červnu 2022

 

 

 

 

Publikován: 24.8.2021

Autor(ka):
Ivana Kotrčová


Milí žáci,
v měsíci květnu probereme politickou mapu současného světa, státní zřízení a formy vlády, správní členění. V červnu porovnáme stupeň rozvoje států světa, seznámíme se s ohnisky neklidu v současném světě.
Podklady k učení  naleznete v  Google učebně.
Užívejte GU pro opakování učiva.


S pozdravem
I. Kotrčová

 

 

 

 

13.4. 2022
Milí žáci,
v měsíci dubnu probereme světové hospodářství, obchod.
Podklady k učení (prezentace)i otázky naleznete v  Google učebně.
Užívejte GU pro opakování učiva.


S pozdravem
I. Kotrčová

 

 

 

 

 

31.1. 2022
Milí žáci,
v měsíci březnu probereme světové zemědělství.
Podklady k učení (prezentace)i otázky naleznete v  Google učebně.
Užívejte GU pro opakování učiva.


S pozdravem
I. Kotrčová

 

 

 

 

 

 

 

20.12. 2022

 

Milí žáci,
v měsíci lednu se po vánočních prázdninách  seznámíme s těmito tématy: 

Sídla
Funkce měst
Aglomerace, konurbace, megalopole - vlastní prezentace
Historicky cenná města UNESCA


Průběžně si zopakujeme, co jsme se naučili v prvním pololetí.
Podklady k učení (prezentace) naleznete na Google učebně.
Užívejte GU pro opakování učiva.


S pozdravem
I. Kotrčová

 

 

20.12.2021

Milí žáci, 

přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém roce

I. Kotrčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2021

Milí žáci,

v následujícím období budete seznamovat svoje spolužáky se  svými  prezentacemi sekt. Pak se zpětně vrátíme k pojmům jako

jsou : urbanizace, aglomerace, konurbace, přes které se dostaneme k lidským sídlům.

Průběžně si zopakujeme, co jsme se naučili o náboženství.

Podklady k učení (prezentace) naleznete  na Google učebně.

Užívejte GU pro opakování učiva.


S pozdravem
I. Kotrčová

 

 

 

Milí žáci,
v měsíci listopadu se po podzimních prázdninách  seznámíme s těmito tématy: 

Národní a náboženská problematika

Lidské rasy

Národy a jazyky

Struktura obyvatelstva


Průběžně si zopakujeme, co jsme se naučili z demografie a o migraci.
Podklady k učení (prezentace) naleznete  na Google učebně.
Užívejte GU pro opakování učiva.


S pozdravem
I. Kotrčová

 

 

 

 

 

1.10.2021

Podklady k učení (prezentace) naleznete na Google učebně.

Užívejte GU pro opakování učiva.

S pozdravem

I. Kotrčová

 

 

 

 

Milí žáci,

v měsíci říjen budeme probírat témata:

Územní pohyb obyvatel v současném světě

Příčiny migrací - ekonomické, válečné, náboženské

S pozdravem

 

I. Kotrčová

 

 

 

 

Milí žáci,

nezapomeňte si zopakovat základy demografie, početní růst, rasy aj.

Máme v plánu test, o kterém jsem již 2x informovala v hodinách zeměpisu.

I. Kotrčová

 

 

 

Milí žáci, 

v měsíci září se seznámíme s následujícími tématy:

obyvatelstvo světa a jeho početní růst

přirozená měna obyvatelstva

rozmístění obyvatelstva na Zemi, hustota zalidnění

 

 

I. Kotrčová