Chemie 9

Publikován: 8.9.2021

Autor(ka):
Renáta Charvátová

Ahoj deváťáci,

vítám vás ve školním roce 2021/2022.

 

Červen 2022 - učivo:

Recyklace

Chemie a výživa

Chemie a společnost

Chemie a ŽP - znečištění ŽP, negativní účinky chemických látek

 

Květen 2022 - učivo:

Přírodní látky, chemické složení organismů

Sacharidy, lipidy, proteiny

Enzymy, hormony, vitaminy, NK

Makromolekulární látky - plasty, syntetická vlákna, kaučuky

 

Duben 2022 - učivo:

Soli karboxylových kyselin

Esterifikace, využití esterů

 

Březen 2022 - učivo:

Karbonylové sloučeniny - aldehydy, ketony

Karboxylové kyseliny 

 

Únor 2022 - učivo:

Deriváty uhlovodíků - definice, rozdělení, uhlovodíkový zbytek

Halogenderiváty

Dusíkaté deriváty

Hydroxyderiváty - alkoholy (negativní vliv na lidské zdraví, návykové látky), fenoly

 

Leden 2022 - učivo:

Alkyny, cykloalkany - vzorce, vlastnosti, využití

Areny - benzenové jádro, vzorce, vlastnosti, využití

 

Prosinec 2021 - učivo:

Uhlovodíky, definice, rozdělení, zdroje

Alkany, alkeny - typy vzorců, vlastnosti, využití

 

Listopad 2021 - učivo:

Redoxní reakce, využití, elektrolýza

Zdroje energie - obnovitelné, neobnovitelné

Elektrárny

 

Říjen 2021 - učivo:

 Soli - vzorce, využití

Redoxní reakce

Zdroje energie - obnovitelné, neobnovitelné

RCH

 

Září 2021 - učivo:

Opakování názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů

Kyseliny - bezkyslíkaté, kyslíkaté, vzorce, využití

RCH