Projektový týden

Tento týden jsme ve škole zažili projektový týden, kde měli žáci obohatit své zkušenosti s různými druhy výuky, protože výuka nemusí být pouze nudné sezení v lavicích a učení se nazpaměť. V pondělí děti zažily den před sto lety, ve středu tandemovou výuku a ve zbytku týdne den bez učebnic.


Pondělí

V pondělí se žáci mohli dozvědět, jak zhruba vypadala výuka před sto lety. Učitelé i žáci měli za úkol se co nejvíce přiblížit této době, například se někteří kantoři i studenti oblékli do typických školních oděvů. Ve výuce obvykle ležel na stole psací stroj, který si mohli dokonce vyzkoušet. V matematice byla využita učebnice z roku 1913 a zkusili jsme si typické úlohy, kde žáci zjistili i něco o tehdejší měně a jazyku. Bylo minimalizováno používání moderní techniky. Během tohoto dne měli žáci možnost poznat pomůcky a potraviny té doby, jednoduše byla snaha o přiblížení té doby jakýmikoliv pomůckami a informacemi, například se žáci dozvěděli, že před sto lety bylo o dvě třetiny více půdy než dnes.


Středa

Během středy studenti byli rozděleni podle toho, ke kterému učiteli se zapsali. Dle mého to bylo přínosné, jelikož se spojily všechny ročníky, měli možnost se navzájem víc poznat a taky se něco nového přiučit. Na tomto projektovém dni se mohli třeba naučit základy znakové řeči, vyrobit si vlastní hudební nástroj, vytvořit si vlastní básně, zatančit si či potkat se se známějšími lidmi, například producenta hudební kapely Poetika. Někteří plnili různé úkoly a příklady pomocí QR kódů rozmístěných po škole a také si vyzkoušeli své smysly, například optické klamy a mnoho dalších. Byl to zajímavý nápad, určitě mnohem zábavnější a efektivnější než sezení v lavicích a učení se nazpaměť. Jediný problém byl dle žáků přihlašování k učitelům a víc se jím líbil způsob, jakým se hlásili na závěrečné práce, což bylo přes webové stránky školy.


Úterý, čtvrtek a pátek

V těchto dnech jsme nepoužívali učebnice, většina žáků nepocítila rozdíl, protože běžně učebnice ve většině předmětů nevyužíváme a spíš používáme naše vlastní materiály.


Celkově povedený týden až na malé výjimky.


Za třídu 9. A sepsala Anna Svobodová a Alexandra Bališová