Přírodopis 7

Publikován: 8.9.2021

Autor(ka):
Renáta Charvátová

Milí sedmáci,

vítám vás v novém školním roce 2021/2022.

 

Říjen 2021 - učivo:

Ekosystém lesa - opakování potravních rětězců

Houby - jednobuněčné, mnohobuněčné, výživa hub, čeledi hub

Houby jedlé, nejedlé, jedovaté, PP při otravě houbami

Zásady sběru, chování v lese

Lišejníky - výskyt, význam

RCH

 

Září 2021 - učivo:

Úvod do učiva botaniky - význam rostlin

Opakování savců - prezentace žáků ve skupinách

RCH