Němčina 7

Publikován: 15.9.2021

Autor(ka):
Petr Šedý

Potřebujeme sešit A4 linkovaný a nebo čtverečkovaný. A sešit A5 na testy. Žáci dostávají pracovní listy v hodinách. V pondělí se učíme novou látku a ve středu ji procvičujeme. Když dokončíme blok učiva, tak si napíšeme krátký testík. Před testem procvičujeme. První testík bude na téma Zahlen 1-20 (čísla) und Farben (barvy). Ten si napíšeme na konci měsíce.

Kromě procvičování látky ve třídě hodně komunikujeme německy, žáci se naučí spousty nových slovíček a frází do běžné konverzace.