žákovský email

Využívání emailů  pro zkvalitnění výuky

Publikován: 8.9.2021

Autor(ka):
Filip Řehulka

Dobrý den,

Žáci i letos budou mít svůj školní emailový účet (např. rehulkaf@student.zsmendelova.cz) , který bude využiván primárně pro přístup do jednotlivých Google učeben, které budou i nadále využívány (info, úkoly atd). Prosím každého o kontrolu, že do těchto emailů máte přístup. Pokud ne napište mi zprávu na můj email, abychom mohli brzo vyřešit.