AJ Siv

Co potřebujete mít a vědět :)

Publikován: 8.9.2021

Autor(ka):
Petr Sivaninec

Sešity:

A4 nelinkovaný - školní, s ním pracujeme většinu času

A5 linkovaný - slovíčka

A6 linkovaný - zůstává u vyučujícího, používá se na krátká procvičování

 

Pokud někdo pokračuje v sešitech z minulých let, nemusí dodržet formát. Návazost má přednost. 

 

Hodnocení:

váha známky 0,2 - nejčastější známka, aktivita v hodině, snaha, dobrý nápad či poznatek

váha známky 0,3 - malý test či krátké zkoušení

váha známky 0,6 - velký test (moc jich nebude), náročnější práce v hodině, projekt

váha známky 1,0 - vedení sešitu (2x za pololetí), jinak pouze mimořádně

 

Domácí úkoly nedávám (pouze v mimořádných případech).

Dobrou náladu vždy sebou :)