Mendelánkování - náhradní program

V pátek 23. 9. navštívíme Minizoo Milíčovský dvůr. Žáci si připraví 10Kč na vstupné. Ve zbylém čase budeme zkoumat Přírodní park Milíčovský les. Konec výuky je ve 12:30.

V pondělí v rámci projektového dne budeme sportovat na školním hřišti, případně v tělocvičně.