Škola na farmě, Netluky (26. 5. 2022)

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 jsme v rámci přírodovědy navštívili farmu v Netlukách.