Školská rada

 

 

Existence, složení a působnost Školské rady Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění.

 

Z náplně činnosti školské rady:

 

  1. schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
  2. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  3. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Školská rada Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 má 6 členů, z toho dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy, dva zástupce nezletilých studentů (z řad rodičů).

Ve své činnosti se školská rada řídí schváleným jednacím řádem a výše citovaným školským zákonem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku, obvykle však častěji. O každé schůzi rady je pořízen zápis, který je publikován na webu a též na nástěnce ve vestibulu školy.

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s jakýmikoliv podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem rs.mendelova@seznam.cz případně i písemně na adresu:
Školská rada - Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
Mendelova 550
149 00 Praha 4 - Jižní Město

Telefonický kontakt: 272 088 223 (místopředsedkyně školské rady Mgr. Jana Benešová)

 

Složení Školské rady:

 

Zástupci zřizovatele:  Mgr. Kristýna Půtová, Ing. Irena Řivnáčová

Zástupci zaměstnanců školy: Mgr. Jana Benešová, Mgr. Monika Hrubá

Zástupci nezletilých studentů (z řad rodičů):  Ing. Jan Krčál, Ph.D., Kristina Hrabyková

 

 

 

 

 

Jednání Školské rady se bude konat 4. prosince 2017.

 

Jednací řád

 

 

Zápis z jednání Školské rady ze dne 2. října 2017

Zápis z jednání Školské rady ze dne 12. září 2016

Zápis z jednání Školské rady ze dne 31. srpna 2016

Zápis z jednání Školské rady ze dne 14. září 2015

Zápis z jednání Školské rady ze dne 27. dubna 2015

Zápis z jednání Školské rady ze dne 3. září 2014

Zápis z jednání Školské rady ze dne 28. dubna 2014

Zápis z jednání Školské rady ze dne 23. 09. 2013

Zápis z jednání Školské rady ze dne 26. 02. 2013

Zápis z jednání Školské rady ze dne 10. 09. 2012

Zápis z voleb do Školské rady ze dne 03. 05. 2012

Zápis z voleb do Školské rady ze dne 16. 04. 2012

Zápis z jednání Školské rady ze dne 13. 02. 2012

Zápis z jednání Školské rady ze dne 27. 09. 2011

Zápis z jednání Školské rady ze dne 05. 09. 2011

Zápis z jednání Školské rady ze dne 31. 01. 2011

Zápis z jednání Školské rady ze dne 06. 09. 2010

Zápis z jednání Školské rady ze dne 01. 02. 2010

Zápis z jednání Školské rady ze dne 07. 09. 2009

Zápis z jednání Školské rady ze dne 09. 03. 2009

Zápis z jednání Školské rady ze dne 08. 09. 2008

Zápis z jednání Školské rady ze dne 10. 09. 2007

Zápis z jednání Školské rady ze dne 11. 06. 2007

Zápis z jednání Školské rady ze dne 02. 04. 2007

Zápis z jednání Školské rady ze dne 22. 02. 2007

Zápis z jednání Školské rady ze dne 06. 11. 2006

Zápis z jednání Školské rady ze dne 11. 09. 2006

Zápis z jednání Školské rady ze dne 15. 05. 2006

Zápis z jednání Školské rady ze dne 20. 03. 2006

Zápis z jednání Školské rady ze dne 23. 01. 2006