Rozvrh kroužků

Rozvrh kroužků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Informace k zájmovým kroužkům

 • Platba za školní družinu 400,- Kč měsíčně.
 • Ve školní družině výběr maximálně z 2 zájmových kroužků 

(+ kroužek AJ v 1. – 2. tř.).

 • Platba za školní klub 300,- Kč měsíčně.
 • Ve školním klubu je výběr zájmových kroužků neomezený.
 • Pokud dítě v 1. a 2. třídě není přihlášeno do školní družiny, platí poplatek za kroužek AJ 300,- Kč měsíčně.
 • Platba za ŠD i ŠK probíhá čtvrtletně, vždy do 15. v daném měsíci. ŠD – na účet školy, ŠK – na účet školy nebo v hotovosti u pí Čapkové.

      Číslo účtu školy: 43-4338360247/0100.

 • Přihlašování do kroužků probíhá přes variabilní symbol dítěte (stejný jako ve školní jídelně, platí po celou dobu školní docházky)  na webu školy.
 • Elektronický systém přihlašování do zájmových kroužků bude spuštěn ve středu 6. 9. v 6,00 hodin.
 • Zájmové kroužky začínají v pondělí 11. 9. 2017.
 • Jmenný seznam dětí přihlášených do jednotlivých kroužků bude vyvěšen v pátek 8. 9. u družinového vchodu.
 • Vzhledem k omezenému konání zájmového kroužku JÓGA bude probíhat přihlašování na tento kroužek zvlášť, nad rámec výběru dvou kroužků. V případě zájmu o tento kroužek se přihlašujte u vedoucí školního klubu paní Heleny Čapkové osobně nebo na tel. 272088243.
 • Termíny kroužku jógy: 14. 9., 21. 9., 12. 10., 19. 10., 9. 11., 16. 11., 7. 12., 14. 12. 2017

      Jóga A     čtvrtek     14,00 – 15,00    1. tř. – 2. tř.    Lucie Krejčířová

      Jóga B     čtvrtek     15,00 – 16,00    2. tř. – 3. tř.    Lucie Krejčířová

      Jóga C     čtvrtek     16,00 – 17,00     4. tř. – 9. tř.    Lucie Krejčířová

 

 • Další dotazy o zájmových kroužcích Vám poskytne paní Helena Čapková, vedoucí školního klubu, osobně nebo na tel. 272 088 243.

 

Jako obvykle bude v naší škole probíhat od 5. 10. každý čtvrtek od 15,00 do 16,00 hodin externí zájmový kroužek VĚDA NÁS BAVÍ. Bližší informace získáte na www.vedanasbavi.cz.

 

 

 

 

Rozpis zájmových kroužků na školní rok 2017 - 2018
Pondělí od   do   třídy jméno lektora
Keramika A 14,00 - 15,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika B 15,00 - 16,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Chytré hlavičky A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. Ondřej Dovec
Chytré hlavičky B 15,00 - 16,00   3.tř. - 6.tř. Ondřej Dovec
Dramatický kroužek A 14,00   15,00   2.tř. - 5.tř. Bc. Magdaléna Denková
Dramatický kroužek B 15,00   17,00   6.tř. - 9.tř. Bc. Magdaléna Denková
Papírové modelářství A 14,00   15,00   2.tř. - 6.tř. Monika Messnerová
Papírové modelářství B 15,00 - 16,00   2.tř. - 6.tř. Monika Messnerová
             
Úterý od   do   třídy jméno lektora
Flétna A 14,00 - 15,00   začátečníci Mgr. Eva Jonášová
Flétna B 15,00 - 16,00   pokročilí Mgr. Eva Jonášová
Konverzace AJ A 16,00 - 17,00   6.tř. - 9.tř. Bc. Petr Sivaninec
Středa od   do   třídy jméno lektora
Keramika C 14,00 - 15,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika D 15,00 - 16,00   3.tř. - 6.tř. Mgr. Eva Jonášová
Florbal 14,00 - 15,00   1.tř. - 3.tř. Bc. Filip Řehulka
Pohybové hry pro dívky 15,00 - 16,00   1.tř. - 3.tř. Bc. Filip Řehulka
Konverzace AJ B 14,00 - 15,00   3.tř.  Bc. Petra Dvořáková
Volejbal 15,00 - 17,00   6.tř. - 9.tř. Mgr. Drahomíra Krynická
Čtvrtek od   do   třídy jméno lektora
Keramika E 14,00 - 15,00   2.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika F 15,00 - 16,00   2.tř. Mgr. Eva Jonášová
Fotbal A 14,00 - 15,00   1.tř.  Jan Špinka
Programování a počítače  16,00 - 18,00   6.tř. - 9.tř. Bc. Petr Šedý
Pátek od   do   třídy jméno lektora
Sportovní hry  14,00 - 15,00   2.tř. - 5.tř. Karel Hönig
Fotbal B 14,00 - 15,00   2.tř. - 3.tř.   Jan Špinka
Fotbal C 15,00 - 16,00   4.tř. - 5.tř. Jan Špinka