Kroužky

Seznam kroužků ve školním roce 2017/2018

Škola nabízí ve školní družině nebo ve školním klubu mnoho rozmanitých kroužků. Platba za školní klub je 300 Kč měsíčně.

Mimoškolní aktivity

Klub mladého diváka

Mendy

Dětský pěvecký sbor vede sbormistryně Mgr. Marie Šulcová.