Projekty

Projekty
Zde přinášíme informace o projektech, které se v naší škole uskutečňují.

Hurá do Opery!

Odlehčenou a zábavnou formou, přivádí projekt žáky 1. stupně k zájmu o operu. Bude probíhat v průběhu školního roku 2017/2018.

Mendelka sobě!

Ke 40. výročí otevření Mendelky bude ve školním roce 2017/2018 probíhat na 2. stupni projekt Mendelka sobě!

Rodiče učí

Od rodičů se můžeme naučit mnoho zajímavého. Jejich výuka je propojením teorie a praxe.

Česko sportuje

Velkou pozornost věnujeme zdravému pohybu dětí.

Český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem

Podporujeme začlenění dětí z cizojazyčného prostředí do výuky v co nejkratším čase.

Mendelka čte dětem

Zvyšování zájmu dětí o četbu podporujeme od 1. ročníku.

Karel IV.

Celoročním projektem ve školním roce 2015/2016 bude téma Karel IV., jehož 700. výročí narození si připomeneme v květnu 2016.

Projektové dny ve školním roce 2016/2017

V minulých letech jsme se při školním projektu zaměřili vždy na jedno téma. Letos jsme udělali výjimku a máme témat hned pět.

Mezi námi

Hlavním cílem projektu je pravidelné setkávání lidí všech generací. Poznávání, vzájemná úcta a společně objevování nových věci je jeho nejdůležitější náplní.

EDISON 2015

Od 4. do 11. října 2015 budeme hostit studenty v projektu EDISON.

Po stopách Rychlých šípů

Celoškolní projekt ve školním roce 2014/2015 se nazývá Po stopách Rychlých šípů.

Čtení pomáhá

Do projektu Čtení pomáhá se ve školním roce 2015/2016 zapojili žáci 6. tříd se svou češtinářkou Mgr. Kamilou Šafratovou.

Naučné stezky a chráněná území v Praze

Projekt ve školním roce 2013/2014.

Matematika s chutí

Naše škola se zapojila do projektu Matematika s chutí.

EDISON

Projekt se konal začátkem prosince 2012.

Praha

Ve školním roce 2011/2012 se náš celoškolní projekt nazývá Praha.

Svět fantazie a Svět reality

Ve školním roce 2010/2011 pracovali žáci na dvou projektech.

Svět pod jedním nebem

Ve školním roce 2009/2010 se školní projekt nazýval "Svět pod jedním nebem".