Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program
Ve škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Škola úspěšného života".

V naší škole realizujeme školní vzdělávací program nazvaný "Škola úspěšného života".

Škola se ve svém školním vzdělávacím programu zaměřuje především na:

  • výuku jazyků, matematiky a informatiky
  • rozvoj hudebních , výtvarných a sportovních dovedností v široké nabídce kroužků

Naše škola dále nabízí:

  • program pro žáky nadané
  • speciální péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podporu vzdělávání cizinců
  • infocentrum s knihovnou, moderně vybavené počítačové učebny, otevřený internetový klub, počítače ve třídách
  • pobyty v přírodě, lyžařský kurz, plavecký výcvik
  • školní družinu s nadstandardním vybavením a programem
  • vaříme pro děti s celiakií, ve školní jídelně výběr ze dvou jídel (tradiční x odlehčená kuchyně)
  • příjemné prostředí v nově zrekonstruované škole

Školní vzdělávací program