Dokumenty a Formuláře

Dokumenty a Formuláře
Dokumenty a formuláře k nahlédnutí

Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla upravující podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a podmínky zacházení s majetkem školy.

Školní vzdělávací program

Identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika školního vzdělávacího programu, školní učební plán, obsah vzdělávacích oblastí a oborů, hodnocení žáků a autoevaluace školy

Rozbory hospodaření za rok 2016

Zhodnocení a rozpis hospodaření ZŠ Mendelova za uplynulé období.

Hlavní úkoly školy

Zde najdete všechny potřebné termíny a základní teze školního roku 2017/2018.

Program prevence na školní rok 2017/2018

Školním metodikem prevence je Mgr. Bc. Jindra Janušková.

Plán výchovného poradce

Kariérové poradenství pro žáky zajišťuje Ing. Jitka Auerbachová.

ICT plán školy a Desatero online bezpečnosti

Základní údaje ICT plánu a zásady bezpečného používání internetu.