Škola získala významné sponzory

Naši sponzoři:

Women for women, o.p.s.

Rosch2 DIS, s.r.o.

B2B CENTRUM a. s.

Jihoměstská majetková, a.s.

Kondor, s.r.o.

Nadační fond Veolia

Vltavín holding, s.r.o

Storage Servis, s.r.o

T-Mobile

Celeste Trade, s.r.o.

RNDr. Zdenka Dušková 

Pan Štěpán Skopový

 

 

Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Díky sponzorskému daru obdržely děti tablety, které využívají ke zpestření výuky. Dále budou vybudovány relaxační koutky na chodbách školy.

Obědy pro děti

Spolupracujeme s Women for women, o.p.s.

Rosch2 DIS, s.r.o.

Firma Rosch2 DIS, s.r.o. poskytla škole finanční dar ve výši 6 500 Kč.

J. B. - BABYLON, spol. s r.o.

Firma poskytla škole finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Děkujeme.

VLTAVÍN HOLDING s.r.o.

Firma Vltavín holding s.r.o., která rekonstruovala naši školu, věnovala darem nábytek do počítačové učebny v hodnotě 130 tisíc korun.

Jihoměstská majetková, a.s.

V roce 2011 sponzorovala Jihoměstská majetková, a.s. školu částkou 10 000,- Kč, která byla použita na outdoorové akce.

Nadační fond VEOLIA

přispěl na stravování žáků s bezlepkovou dietou.

Firma Kondor s.r.o.

Firma Kondor věnovala v roce 2010 naší škole sponzorský dar 2 000 Kč na pomůcky žákům.

Pan Skopový

je naším velmi významným sponzorem.

STORAGE SERVIS s.r.o.

Firma Storage servis, s.r.o. věnovala škole interaktivní tabuli s příslušenstvím.

B2B CENTRUM a. s.

Firma B2B CENTRUM a.s. věnovala škole v roce 2011 deset tisíc na výtvarné potřeby a další školní pomůcky.

T-Mobile

V roce 2008 jsme získali prostřednictvím grantů 2x 50 000 Kč.

Celeste Trade, s.r.o.

Firma Celeste Trade, s.r.o. mám darovala míče.

RNDr. Zdenka Dušková

RNDr. Zdenka Dušková přispěla částkou 25 000 Kč na bezdrátové reproboxy.

T-Mobile

Firma T-Mobile poskytla 30 000 Kč na dovybavení dětského hřiště.