Poskytování darů škole

Poskytování darů škole

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

dary škole (finanční nebo věcné) jsou významnou pomocí při zajištění modernizace a chodu školy.

 

Pokud máte možnost, prosíme Vás o věnování finančních darů v libovolné výši na zakoupení interaktivních tabulí.

 

Dále prosíme o dary na zakoupení kancelářského papíru a tonerů do kopírky. Výuka se tím výrazně zlepšuje, neboť neexistuje skutečně dobrá učebnice a mnoho textů musí učitelé pro žáky vytvářet sami.

 

V neposlední řadě prosíme i o dary, které by zajistily hygienické potřeby žáků (toaletní papír, papírové ručníky a tekuté mýdlo).

 

Pod textem najdete odkaz na darovací smlouvu, která bude se školou sepsána. Poté bude postoupena Radě ÚMČ Praha 11 ke schválení a nakonec bude moci škola dar přijmout.

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou škole pomoci.

 

PhDr. Martina Thumsová

ředitelka školy

 

darovací smlouva