Kontakty na pedagogy a ostatní zaměstnance školy

Telefonické spojení na zaměstnance školy:

 

 

 

Telefonní seznam pro školní rok 2017/2018
telefonní číslo školy :
272 088 …
dále pokračujete vybraným trojčíslím, budete spojeni přímo s účastníkem:
e-mailová  adresa: prjmeniprvnipismenokrestnihojmena@zsmendelova.cz, např. holaj@zsmendelova.cz
211 ústředna - spojovatelka
221 PhDr. Martina Thumsová  (ředitelka školy)
222 Mgr. Jana Benešová (zástupkyně ředitelky)
223 Mgr. Lenka Hůrková (zástupkyně ředitelky)
224 pí Pamela Havlíčková (referentka)
225 pí Lada Rašková (asistentka)
227 pí Irena Šperlová (vedoucí ŠJ)
228 fax
229 školní jídelna -  varna
230 pí uč. Lenka Klimešová, Mgr. Zuzana Kosinová, Mgr. Janka Kratochvílová, Mgr. Marta Nešporová
231 kabinet keramická dílna - Mgr. Eva Jonášová
232 logopedie
233 kabinet dílna - Mgr. Jiří Adamíra
234 Mgr. Filip Řehulka, p. uč. Karel Hönig, Mgr. Lenka Müllerová + správce hřiště - pí Tatiana Košťálová
235 bufet 
240 ŠD - Bc. Jana Fingrová, DiS., vedoucí školní družiny - ranní, koncovka
241 ŠD - pí vych. Monika Novotná
242 1. C -  Mgr. Zuzana Kosinová + asistentka ped. Lenka Špálová + ŠD - pí vych. Monika Messnerová
243 ŠD - pí vych. Helena Čapková
244 1. A - Mgr. Marta Nešporová, asistentka ped. Daniela Holá + ŠD - pí vych. Markéta Daňhová
245 1. B - Mgr. Janka Kratochvílová + asistentka ped. Pavla Jabůrková + ŠD - pí vych. Monika Kleisnerová
246 2. B - pí uč. Lenka Klimešová + ŠD - pí vych. Iveta Langerová
247 pí uč. Eva Dang, pí uč. Vladimíra Christophová
248 Mgr. Iva Mudráková, Bc. Petra Dvořáková
249 Mgr. Bc. Jindra Janušková
250 Mgr. Jana Nedvědová, Mgr. Hana Nováková, Ing. Zdeněk Eška, MBA + ŠD - Mgr. Helena Štanglová
251 Mgr. Martina Müllerová + ŠD - pí vych. Vladislava Höschlová
252 pí uč. Olesya Kuzmina, Mgr. Tomáš Mihulka
253 Mgr. Jana Gazdová, Mgr. Marie Šulcová  
254 Mgr. Gabriela Kvasnicová, Mgr. Pavel Hykl
255 Mgr. Miriam Hejzlarová
256 Mgr. Jolana Kokoruďová, Bc. Petr Sivaninec, Bc. Petr Šedý
257 Bc. Gabriela Albertová, Mgr. Lenka Müllerová,  asistentka ped. Alena Garabíková
258 Mgr. Drahomíra Krynická, pí uč. Věra Handlová
259 Mgr. Irena Zelená, Mgr. Marie Pincová, Mgr. Monika Hrubá, knihovna
260 RNDr. Ivana Kotrčová
261 Mgr. Hana Procházková, MgA. Rebeka Krsková
262 Mgr. Natália Rusinová, Bc. Petr Dolejška, Bc. Jiří Lanc
263 Ing. Jitka Auerbachová, Ing. Radek Ondra - správce PC sítě
264 p. uč. Jan Jung, Ing. Renata Charvátová, Mgr. Sabina Steigerová
270 výtah - školní jídelna
271 výtah - škola
280 sborovna
290 mateřská škola
291 mateřská škola
292 mateřská škola