Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny paní Irena Šperlová:

tel.: 272 088 227, zde je i záznamník k odhlašování obědů

e-mail: sperlovai@zsmendelova.cz

 

Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., v platném znění, jsou žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození.

Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví kategorie strávníků podle data narození takto:


strávníci 07 - 10 let - 1. stupeň,  26,- Kč za oběd
strávníci 11 - 14 let - 2. stupeň,  27,- Kč za oběd
strávníci 15 a více let -  3. stupeň,  29,- Kč za oběd
cizí strávníci 63,- Kč za oběd

 

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (1. 9. 2017 - 31. 8. 2018) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

Žáci v době nepřítomnosti ve škole nemají nárok na oběd. Výjimkou je první den neplánované absence. Obědy je potřebné odhlásit do 7,30 hodin.

 

 

Vážení rodiče,

abychom Vašim dětem mohli poskytovat co nejlepší služby, budeme velmi rádi, napíšete-li nám všechny Vaše připomínky a náměty k chodu školní jídelny. Za Vaše emaily Vám předem děkujeme.

 

 

Vaříme pro děti s celiakií

V naší školní jídelně vaříme bezlepkovou dietu.

Fotografie jídel

Ukázky některých méně známých jídel.

Alergeny

V prosinci 2014 vstoupilo v platnost nařízení č. 1169/2011 EU o poskytování informací o alergenech v potravinách.